Wysłając formularz kontaktowy wyrażają Pańswto zgode na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO. 
 
Regulamin RODO dla firmy "BTC Bartłomiej Tylka"
1. Wprowadzenie
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady przetwarzania danych osobowych w firmie "BTC Bartłomiej Tylka" z siedzibą w Czarnym Dunajcu, ul. Kolejowa 30B, zwanej dalej "Firmą".
2. Definicje
2.1. "RODO" - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, zwane dalej "RODO").
2.2. "Dane osobowe" - oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
2.3. "Przetwarzanie danych osobowych" - oznacza operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, archiwizowanie, przechowywanie, przekazywanie, usuwanie itp.
3. Cele przetwarzania danych osobowych
3.1. Firma przetwarza dane osobowe w celu wykonywania swoich usług, zarządzania klientami, prowadzenia działań marketingowych oraz w celach administracyjnych i statystycznych.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
4.1. Firma przetwarza dane osobowe na podstawie odpowiednich podstaw prawnych, takich jak zgoda osoby, niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, wypełnienia obowiązków prawnych, ochrony ważnych interesów lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy.
5. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
5.1. Firma przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:
Dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, adres),
Dane kontaktowe (adres email, numer telefonu),
6. Okres przechowywania danych osobowych
6.1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
7.1. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Mogą również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
8. Ochrona danych osobowych
8.1. Firma podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub nielegalnym ujawnieniem.
9. Kontakt w sprawach związanych z danymi osobowymi
9.1. Wszelkie pytania lub wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować na adres email: biuro@tylka.eu lub na adres siedziby Firmy.
10. Zmiany w regulaminie
10.1. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Firmy.
 

Nasza strona korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę prywatności.